Africa

Australasia

North America

South America

Recykling metalu

Rynki metali i drugorzędnych surowców wykazują duże zapotrzebowanie na wyższy stopień sortowania oraz wyższą jakość produktów skupiających się na klientach. Duża liczba konwencjonalnych zakładów przeróbki nie jest w stanie zapewnić wymaganej jakości. Cenne materiały są często tracone w szczątkowym strumieniu odpadów, a jakość produktu nie jest wystarczająca, aby wygenerować konieczną odpowiednią i optymalną wartość dodaną. Wprowadzono również zakazy dotyczące składowania odpadów, wymagające wysokiego poziomu odzyskiwania materiałów, aby "dogodnie" pozbywać się resztek z sortowania.

Od 2000 roku TITECH oferuje urządzenie oparte na czujnikach, zdolne odseparować metale przy użyciu technologii czujników indukcyjnych.

Przy użyciu nowoczesnej technologii sortowania TITECH możesz wygenerować czyste części metali nieżelaznych dzięki...
TITECH może pomóc Ci uzyskać korzyści z sortowania popiołu.
Recykling nieużywanego i przestarzałego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego nabiera coraz większej wagi na...
Materiały kablowe były często tracone w procesach obsługi i sortowania dostępnych aż do chwili obecnej, co oznaczało...
TITECH może pomóc Ci uzyskać korzyści z sortowania produktów pochodzących z niszczarek i metali nieżelaznych